Hur går det till?

Beroende på vem du/ni är och vad det är vi samtalar om ser upplägget lite olika ut. Under det första samtalet kartlägger vi därför tillsammans vad det är du/ni vill ha hjälp med och om vi båda tror att vi kan arbeta tillsammans.

För mig innebär all sorts terapi i grunden ändå samma sak. Det är ett möte mellan två eller fler människor som för ett aktivt samtal och tillsammans utforskar ett eller flera problem och hittar lösningar på dessa. Min metod fokuserar på att erbjuda dig en trygg plats att vara dig själv på, utan att bli dömd eller skuldbelagd. Det ger en bra möjlighet för att prata om det som är privat, intimt och kanske jobbigt för att hitta en väg framåt.

Du bestämmer temat för samtalet genom att ta upp det som känns viktigt att utforska, medan jag finns där för att hjälpa dig att sätta ord på dina tankar och känslor. Terapin formas individuellt genom de samtal som förs och målet är att du ska förstå dig själv bättre, hitta lösningar på de saker som upplevs som problematiska och begränsande, samt utvecklas som människa. Jag vill inspirera dig att komma upp med egna lösningar genom att lyssna, ställa frågor och agera bollplank, men kommer även föreslå strategier och lösningar baserat på den kunskap jag har om olika områden.

Min terapistil baseras på en blandning av idéer och angreppssätt från psykodynamisk-, KBT- och samtalsstödjande inriktningar. Det innebär att vi använder olika förhållningssätt och metoder beroende på vad vi jobbar med för typ av problematik. Jag tror även starkt på att kombinera prat-terapi med att agera. Vi kan till exempel titta bakåt på uppväxten och koppla erfarenheter där till reaktioner och beteenden i nuläget. Vi kan även utforska känslor, reaktioner och beteenden med olika strategier som samtalsstöd, exponeringstekniker, näringsterapeutiskt stödåtgärder, aktiva förändringsstrategier och empatisk närvaro/mindfullness. Ibland räcker det med att man blir lyssnad på och hörd med empati.