Tjänster

Individuella samtal

Våld i nära relation

Detta avsnitt håller på att färdigställas

Livskriser & Trauman

Oavsett kön, sexuell läggning och relationsform kommer de flesta av oss någon gång i livet att hamna i en kris av något slag. Kanske går du igenom en skilsmässa, blir arbetslös, utsätts för stress och blir utbränd. Eller så är du med om en svår olycka eller blir svårt sjuk.

När man är som svagast behöver man hjälp och stöd att sätta ord på hur man mår, hitta lösningar på sin situation och skapa förutsättningar för en nystart. Jag hjälper dig med detta!

  • Livskriser och livslösningar
  • Nystarter
  • Kronisk stress och utbrändhet
  • Depression

Sexologi

Det finns många olika skäl till att prata med en terapeut du känner förtroende för om din sexualitet och dina relationer. Vår sexualitet är en viktig del av livet som vi inte alltid bejakar och lever ut på det sätt som vi längtar efter. Har du funderingar kring din sexuella identitet, vad du tänder på och varför, kan det kännas skönt och vara till god hjälp att få prata om detta med någon som förstår och inte dömer.

Likaså kan en terapeutisk kontakt lära dig att kommunicera dina känslor och dina sexuella behov bättre med den/de du är i relation med. Att aktivt ge sexuellt samtycke innebär att känna sig själv och veta vad man tycker om, vad man är nyfiken på och vilka ens gränser är. För dig som är intresserad av BDSM/kink kan du i samtal med en terapeut med kunskap om detta lära dig att lägga upp strategier och förhållningssätt för en så trygg sexuell utlevnad som möjligt.

Jag har stor kunskap om dessa områden och erbjuder samtalsterapi och på följande områden:

  • Sexuell identitet
  • Trygg sexuell utlevnad
  • Kommunikation i relationer
  • Sexuellt samtycke och samtyckessamtal

Chefscoaching – Utbrändhet

Detta avsnitt håller på att färdigställas


Föredrag / Workshops / Kurser

Jag erbjuder skräddarsydda föredrag, workshops och kurser. Jag utgår ifrån just er organisations intressen och behov kopplat till olika aspekter av de teman jag forskat om och arbetar med.


Tystnadsplikt och sekretess

Jag lyder under lagarna om tystnadsplikt och sekretess för offentlig och privat vård. Det innebär att jag inte får lämna ut skriftliga eller muntliga uppgifter om dig, din problematik, din behandling eller om din privata situation utan att du själv har godkänt det.

Läs mer om hur jag hanterar GDPR, sekretess och tystnadsplikt.

Referenser