Tjänster

Individuella samtal

Fas 1 Traumaterapi

Detta avsnitt håller på att färdigställas

….

Gruppsamtal

Detta avsnitt håller på att färdigställas


Föredrag / Workshops / Kurser

Jag erbjuder skräddarsydda föredrag, workshops och kurser. Jag utgår ifrån just er organisations intressen och behov kopplat till olika aspekter av de teman jag forskat om och arbetar med.


Tystnadsplikt och sekretess

Jag lyder under lagarna om tystnadsplikt och sekretess för offentlig och privat vård. Det innebär att jag inte får lämna ut skriftliga eller muntliga uppgifter om dig, din problematik, din behandling eller om din privata situation utan att du själv har godkänt det.

Läs mer om hur jag hanterar GDPR, sekretess och tystnadsplikt.

Referenser