Tjänster

Fas 1 Traumaterapi

En behandling av psykiskt våld och trauma hos oss på Meliora-kliniken inleds alltid med att utvärdera Din näringsstatus och Dina nivåer av olika signalsubstanser och hormoner, följt av en utvärdering av Dig för Komplex PTSD. Därefter

På Meliora-kliniken tillhandahåller vi:
Fas 1- behandling med stor och liten utvärdering av Komplex PTSD, stödsamtal, psykoedukation, komplementärmedicinsk terapi ….

Fas 2 – behandling med samtalsterapi (KBT, exponeringsterapi……..fler) och komplementärmedicinsk terapi, parallellt med behandlingar hos andra privata och allmänna vårdgivare – tex neurofeedback, hypnosterapi, dialektisk beteendeterapi (DBT), EMDR, förlängd exponeringsterapi, mm.

Fas 3 –

Fas 1 sker i två steg:

1. Din näringsstatus och Dina nivåer av olika signalsubstanser och hormoner testas genom olika symtom-test. Baserat på resultaten föreslår vi komplementärmedicinska verktyg för att hjälpa dig stabilisera ditt mående tillräckligt mycket för att klara att genomföra en utvärdering av Komplex PTSD. Dessa verktyg kan bestå av näringstillskott, mat, motion, dagsljusterapi, tyngdtäcke, neurofeedback, mm.

2. En utvärdering av Komplex PTSD sker med hjälp av ett frågeformulär med blandade öppna och stängda frågor som berör olika psykiska och fysiska symtom, samt ger en kort överblick av vilket/vilka trauman man varit med om. Här kan man välja om man vill ha en liten eller stor utvärdering.

En liten utvärdering fokuserar enbart på de symtom som ingår i Komplex PTSD. Här kan Du välja på om Du endast vill svara på utvärderingens frågor, eller om Du vill kombinera utvärderingen med terapeutiska samtal om de känslor som uppstår när Du tänker aktivt på hur Du mår och det Du varit med om. Många upplever utvärderingen stressande och behöver processa det som tas upp.

En stor utvärdering ställer även frågor om symtom som tillhör Borderline, Bipoläritet, Sensitivitet, Emotionell och Kognitiv empati. Detta för att utesluta att det inte handlar om något annat än Komplex PTSD, och för att fånga upp överlappande diagnoser vanliga vid Komplex PTSD. Vidare ger informationen om sensitivitet och empati hjälp vid förslag om behandlingsupplägg. Även här kan Du välja på om Du endast vill svara på utvärderingens frågor, eller om Du vill kombinera utvärderingen med möjlighet till terapeutiska samtal.

Baserat på utvärderingens resultatet ställer vi diagnos, samt föreslår de behandlingsmetoder som vi bedömer kommer hjälpa dig bäst för att mildra och/eller läka de symtom du har.

….

Sexuell identitet

Relationsterapi

Föredrag / Workshops / Kurser

Jag erbjuder skräddarsydda föredrag, workshops och kurser. Jag utgår ifrån just er organisations intressen och behov kopplat till olika aspekter av de teman jag forskat om och arbetar med.


Tystnadsplikt och sekretess

Jag lyder under lagarna om tystnadsplikt och sekretess för offentlig och privat vård. Det innebär att jag inte får lämna ut skriftliga eller muntliga uppgifter om dig, din problematik, din behandling eller om din privata situation utan att du själv har godkänt det.

Läs mer om hur jag hanterar GDPR, sekretess och tystnadsplikt.

Referenser