Psykiskt våld

Psykiskt våld kan förekomma i många olika sammanhang.

• Under uppväxten i familjen
• I intima relationer
• På arbetsplatsen
• I grundskolan
• I universitetsvärlden
• I kyrkan
• I föreningslivet
• Inom politiken
• Inom vården
• Inom psykiatrin

Förövare och överlevare återfinns i alla sammanhang oavsett kön, sexuell läggning, utbildningsnivå, yrke, inkomst och nationalitet.

Vi hittar därför människor som använder psykiskt våld mot andra i de flesta sammanhang. Det kan vara en förälder, eller båda föräldrarna, tillsammans med syskon och andra släktingar. Det kan vara ens intima partner, eller ens chef och olika kollegor.

Det kan även vara en lärare, skolkamrater, ordförande i bostadsrättsföreningen eller andra människor man träffar i olika sociala sammanhang. Det kan till och med vara pastorn eller andra medlemmar av den församling man är medlem av, ens läkare, psykiater eller terapeut.

Hur mår den som utsätts för psykiskt våld?

Den som utsätts för regelbundet psykiskt (och fysiskt/sexuellt) våld över tid under uppväxten eller i en intim relation som vuxen kan utveckla många olika symptom och flera olika diagnoser.

Exempel på symtom:

• Hypervigilance

• Rädslor

• People pleaser

• Ångest

• Panik

• Sömnsvårigheter

• Undvikande av olika slag

• Problem med minnet

• Problem med tidsuppfattning

• Emotionella flashbacks

• Dissociativ identitetsstörning (DID)

• Dissociation

• Anknytningsproblem