Om Tove

Jag är en person som drivs av min nyfikenhet, min vilja att förstå beteenden och att hjälpa andra må bra. Jag tycker om att kombinera teoretiska studier med praktisk erfarenhet, för att sedan använda min kunskap i mitt arbete. Jag har därför ibland gått en lite annorlunda väg och kombinerar olika utbildningar och yrken. Jag har även rest mycket och levt sammanlagt 5 år utomlands.

Jag beskrivs som en varm, empatisk, öppen, inkluderande och accepterande person. Jag är även analytisk och problemlösande, rak och tydlig i min kommunikation och ser på olika frågeställningar med ett outside-the-box-perspektiv.

Tove Lindén

Utbildningar och yrkesliv

Jag har en journalistexamen och arbetade på 1990-talet en tid som frilansjournalist i Baltikum. 2008 doktorerade jag i politisk psykologi/beteendevetenskap vid Stockholms Universitet. Som doktorand fokuserade min forskning på att analysera vad som påverkar individens förmåga att vara aktiv, ta initiativ och skapa förutsättningar för förändring i sitt och andras liv.

Under doktorandtiden och efter min examen har jag vid högskola, i mitt företag och som konsult arbetat som pedagog från åk 6 i grundskolan till doktorandnivå på universitetet. Jag har även arbetat som föreläsare, analytiker och kvalificerad utredare, samt som coach och terapeut.

Likt legitimerade psykologer har jag gått i terapi för att lära känna mig själv så att jag kan hjälpa andra bättre.
* Psykodynamisk terapi (5 år)
* Kognitiv beteendeterapi – KBT (2 år)

Jag har även gått kurs i:
* Mindfulness
* Medicinsk Qi Gong

Jag har omfattande kunskaper i:
* Symtomanalys:
Utvärdering av näringsbrister, status för sköldkörtel, binjurar, hormoner
(östrogen, progesteron, testosteron), samt signalsubstanser (dopamin,
serotonin) och histaminsensitivitet.

* Näringslära och näringsterapi:
Behandling av näringsbrister, hypothyreos, fibromyalgi, chronic fatigue,
binjureutmattning, samt låga/förhöjda hormon- och signalsubstansnivåer.

Terapeut och sexolog

Sedan 2014 har jag ändrat inriktning och fokuserar i mitt arbete som forskare och terapeut på våld i nära relationer från olika perspektiv, samt sexualitet, kommunikation och relationer. Jag har även kunskap om icke-normativ sexualitet, BDSM, flersamma relationer (Poly och RA) och normbrytande identiteter och praktiker.

Forskningsprojekt: Våld i nära relationer

Forskningsprojekt: BDSM och sadomasochism
Jag har i fem år drivit ett forskningsprojekt där jag tillbringat omfattande tid i BDSM-sammanhang, samt genomfört 150 djupintervjuer med personer som definierar sig som Dominanter, undergivna och switchar, masochister, sadister, fetischister, samt utövare av Shibari/Kinbaku, bondage och trampling.

Intervjuerna har delvis berört hur olika BDSM-praktiker utvecklas som sexuell identitet. Delvis har de berört fysiska och psykiska aspekter vid utövande av dessa praktiker, förhandling och samtycke, säkerhet, eftervård, samt skillnaderna mellan BDSM och övergrepp.

En majoritet av de intervjuade var flersamma (polyamorösa, polysexuella, relationsanarkister och swingers) och vi samtalade om hur dessa typer av relationer kan organiseras, inklusive fördelar och svårigheter. En del av deltagarna var även homo- eller bisexuella och vissa identifierade sig som transsexuella eller transgender. Det är i de här samtalen som jag erhållit en del av min erfarenhet av att möta personer med olika normbrytande identiteter och praktiker.