Övrigt stöd

Är situationen akut?

Ring Polisen på 112 om du är i en nödsituation.
Kvinnofridslinjen når du dygnet runt på 020-50 50 50
Är du under 18, ring BRIS på 116 111. 

Jourer & Annat stöd

 • Kvinnofridslinjen
  Sveriges nationella stödtelefon för våldsutsatta kvinnor. Även våldsutsatta män kan ringa in.
  020-50 50 50 
  www.kvinnofridslinjen.se
 • Roks
  Kvinnojourer, tjejjourer, hedersrelaterat våld, våld i lesbiska relationer, mäns våld mot fru från annat land
  www.roks.se
 • Unizon
  Kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer (öppna för alla oavsett kön)
  www.unizonjourer.se
  Stödlinjen för män
  Sveriges nationella stödtelefon för våldsutsatta män.
  020-80 80 80
  www.stodlinjenforman.se
 • Mansjouren
  Generell jour för killar och män i hela Sverige som behöver någon att tala med om problem och kriser, inklusive att utöva eller utsättas för våld i en nära relation.
  08-30 30 20
  ww.mansjouren.se
 • Akillesjouren
  Akillesjouren är en förening som ger samtalsstöd åt män som blivit eller blir utsatta för pyskiskt och/eller fysiskt våld i en nära relation.
  www.akillesjouren.se
 • Freezonen
  Kvinno-, tjej- och brottsofferjour. Även öppen för killar, män och HBTQ-personer som utsatts för våld av något slag.
  www.freezonen.se
 • UMO – Ungdomsmottagning
  UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år med information och länkar om olika typer av våld och kränkningar. Där finns även kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat.
  www.umo.se/vald-och-krankningar/
 • Kriscentrum för män (Göteborg)
  Mottagning för män från 18 år och uppåt som har problem i nära relationer. Bland annat om man utsatt någon eller själv blivit utsatt för våld i en nära relation.
  kriscentrum.for.man@socialcentrum.goteborg.se
 • Uppsala mansjour
  Uppsala mansjour erbjuder stödsamtal via telefon eller personligt möte efter överenskommelse. Man kan också delta i deras samtalsgrupp som träffas varannan vecka.
  www.uppsalamansjour.se
 • Välj att sluta
  Svensk nationell telefonlinje för män som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende mot sina närstående.
  www.valjattsluta.se