Varmt välkommen till online-kliniken Meliora!

Vi hjälper dig som varit eller är utsatt för psykisk misshandel, samt diagnostiserar för Komplex PTSD.

Vi har en unik helhetssyn på våld i nära relation med bred specialistkunskap på följande teman:
– Hur förövare som är narcissister och/eller psykopater fungerar
– Hur psykisk misshandel byggs upp
– Hur psykisk misshandel påverkar överlevaren psykiskt
– Hur psykisk misshandel påverkar överlevaren fysiskt
– Vilka olika behandlingsmetoder som är mest hjälpsamma

Vid terapeutiskt arbete:
Vi arbetar individanpassat och skräddarsyr vårt arbete med dig utifrån dina behov.

Det finns ingen mall för dig att passa in i – vi utgår från ditt mående, din personlighetstyp och dina önskemål.

Vi arbetar enligt en internationellt erkänd och beprövad traumaterapeutisk fas-model med tre steg. Vår expertis är inom Fas 1, där vi har en holistisk inriktning och kombinerar med näringsterapeutisk behandling.

Vi kan hjälpa dig:

• Sätta ord på det du varit med om

• Förstå hur förövaren fungerar

• Förstå hur psykisk misshandel byggs upp

• Förstå hur psykisk misshandel påverkar överlevaren psykiskt och fysiskt

• Stabilisera ditt psykiska och fysiska mående genom näringsterapeutisk behandling

• Skapa strategier för att hantera förövaren oavsett samanhang för övergreppen


Vi utvärderar, ger diagnos och behandlingsförslag för:

• Komplext posttraumatiskt stressyndrom (Komplex PTSD)


Föredrag & Utbildningar

Vi erbjuder föredrag och utbildningar om:

  • Psykisk misshandel
  • Komplex PTSD

Online eller på plats hos er. Individuellt eller i grupp. Teman skräddarsys efter era behov.


Målet är att du som klient ska få hjälp och stöd på dina villkor och utifrån dina behov för att må bra, vara trygg och lycklig.