Med anledning av pandemin Covid-19 sker alla möten online.

Sedan 2014 fokuserar jag i mitt arbete som forskare och terapeut på områden kopplade till beteendevetenskap, sexologi och näringsterapi. Det jag forskar om tycker jag om att lära ut, skriva om och integrera i mitt arbete som terapeut. Jag ser hela människan och jobbar utifrån konceptet att vi behöver stötta både kropp och själ för att må bättre. Jag har stor kunskap om och erfarenhet av att arbeta med frågor om:

  • Trauma, våld och PTSD
  • Kronisk stress, utbrändhet och depression
  • Livskriser och nystarter
  • Sexualitet och sexuell identitet
  • Trygg sexuell utlevnad och sexuellt samtycke

Jag är HBTQ-positiv. Jag har förståelse för och vana vid att möta personer med ett icke-normativt sätt att förhålla sig till kön.


Målet är att du som klient ska få hjälp och stöd på dina villkor och utifrån dina behov för att må bra, vara trygg och lycklig.