Alla möten sker online eller i mötesrum i Gamla Stan i Stockholm


Tove Lindén är specialist på följande aspekter av våld:

 • Våld under uppväxten
 • Våld i vuxna intima relationer
 • Psykologiskt våld

 • Komplex PTSD efter regelbundet våld över tid
 • Behandlingsmetoder för Komplex PTSD

 • Förövare med narcissism
 • Förövare med borderline

 • Sex & Kommunikation – Att undvika övergrepp vid sex
 • Sexuell identitet med ursprung i trauma under uppväxten

Tove Lindén erbjuder följande tjänster:

 • Individuellt samtalsstöd
 • Individuell Fas 1 Trauma-terapi
 • Parterapi för att lära sig kommunikationsstrategier
 • Utvärdering av Komplex PTSD
 • Holistiska behandlingsförslag för Komplex PTSD

Tove Lindén har kunskap om och erfarenhet av att arbeta med människor med:

 • Särbegåvning
 • Bredbegåvning
 • Högsensitiv personlighetstyp
 • Empat-personlighetstyp
 • HBTQ-sexualitet

Målet är att du som klient ska få hjälp och stöd på dina villkor och utifrån dina behov för att må bra, vara trygg och lycklig.