Varmt välkommen till online-kliniken Meliora!

Vi hjälper dig som varit utsatt för psykisk misshandel.

Vi arbetar individanpassat och skräddarsyr vårt arbete med dig utifrån dina behov.

Det finns ingen mall för dig att passa in i – vi utgår från ditt mående, din personlighetstyp och dina önskemål.

Vi arbetar enligt en internationellt erkänd och beprövad traumaterapeutisk fas-model med tre steg. Vår expertis är inom Fas 1.

Vi hjälper dig att

• Sätta ord på det du varit med om

• Förstå hur förövaren fungerar

• Förstå hur psykisk misshandel byggs upp

• Förstå hur psykisk misshandel påverkar överlevaren psykiskt och fysiskt

• Stabilisera ditt psykiska och fysiska mående genom näringsterapeutisk behandling

• Skapa trygghet i din vardag


Vi utvärderar, ger diagnos och behandlingsförslag för:

• Komplext posttraumatiskt stressyndrom (Komplex PTSD)


Föredrag & Utbildningar

• Vi erbjuder föredrag och utbildningar om psykisk misshandel och Komplex PTSD

Online eller på plats hos er. Individuellt eller i grupp. Teman skräddarsys efter era behov.Målet är att du som klient ska få hjälp och stöd på dina villkor och utifrån dina behov för att må bra, vara trygg och lycklig.