OBS! HEMSIDAN ÄR UNDER OMARBETNING

Varmt välkommen till online-kliniken Meliora!

Vi hjälper dig som varit eller är utsatt för psykiskt, fysiskt och/eller sexuellt våld.

Vi diagnostiserar för Komplex PTSD.

Vi

Vi har en unik helhetssyn på våld i nära relation med bred specialistkunskap:

Vi arbetar enligt en internationellt erkänd och beprövad traumaterapeutisk fas-model med tre steg.
1.
2.
3.

Vi har en en unik inriktning och kombinerar prat-terapi, med näringsterapeutisk behandling och neurofeedback.

Vi arbetar individanpassat och skräddarsyr vårt arbete med dig utifrån dina behov.

Det finns ingen mall för dig att passa in i – vi utgår från ditt mående, din personlighetstyp och dina önskemål.

Vi kan hjälpa dig:

• Sätta ord på det du varit med om

• Förstå hur förövaren fungerar

• Förstå hur psykisk misshandel byggs upp

• Förstå hur psykisk misshandel påverkar överlevaren psykiskt och fysiskt

• Stabilisera ditt psykiska och fysiska mående genom näringsterapeutisk behandling

• Skapa strategier för att hantera förövaren oavsett samanhang för övergreppen

Vi arbetar individanpassat och skräddarsyr vårt arbete med dig utifrån dina behov.

Det finns ingen mall för dig att passa in i – vi utgår från ditt mående, din personlighetstyp och dina önskemål.

Vi har speciellt stor kunskap och erfarenhet av att arbeta med patienter som är
* Högbegåvade, Särbegåvade, Tvärbegåvade & Genier.
* Högsensitiva & Hypersensitiva.
* Högempatiska & Hyperempatiska.


Vi utvärderar, ger diagnos och behandlingsförslag för:

• Komplext posttraumatiskt stressyndrom (Komplex PTSD)


Föredrag & Utbildningar

Vi erbjuder föredrag och utbildningar om:

  • Psykisk misshandel
  • Komplex PTSD

Online eller på plats hos er. Individuellt eller i grupp. Teman skräddarsys efter era behov.


Målet är att du som klient ska få hjälp och stöd på dina villkor och utifrån dina behov för att må bra, vara trygg och lycklig.