Alla möten sker online eller i mötesrum i Gamla Stan i Stockholm


Tove Lindén är specialist på dysfunktionella relationer och regelbundet våld över tid:

 • Under uppväxten
 • I vuxna intima relationer
 • På arbetsplatsen

Typ av våld:

 • Psykologiskt våld
 • Fysiskt våld
 • Sexuellt våld (mellan vuxna)
 • Negligens

Hur överlevaren påverkas:

 • Komplext posttraumatiskt stressyndrom (Komplex PTSD)
 • Borderline personlighetsstörning (BPD)
 • Narcissistisk personlighetsstörning (NPD)

Vilka behandlingsmetoder som hjälper:

 • Komplext posttraumatiskt stressyndrom (Komplex PTSD)
 • Borderline personlighetsstörning (BPD)

Hur förövaren tänker, känner och fungerar:

 • Narcissistisk personlighetstörning (NPD)
 • Borderline personlighetstörning (BPD)

Sexualitet och trauma:

 • Sex & Kommunikation – Att undvika övergrepp vid sex
 • Sexuell identitet med ursprung i trauma under uppväxten

Tove Lindén erbjuder följande tjänster:

PRIVATPERSONER

Utvärderingar:

 • Komplext posttraumatiskt stressyndrom (Komplex PTSD)
 • Borderline personlighetsstörning (BPD)

Översikt med behandlingsförslag:

 • Komplext posttraumatiskt stressyndrom (Komplex PTSD)
 • Borderline personlighetsstörning (BPD)

Terapi:

 • Individuellt samtalsstöd efter olika typer av våld
 • Individuell Fas 1 Trauma-terapi för Komplex PTSD
 • Näringsterapeutisk behandling vid våld och Komplex PTSD
 • Parterapi för att lära sig kommunikationsstrategier

FÖRETAG, MYNDIGHETER & ORGANISATIONER

Problem i arbetsgruppen

 • Analys av gruppdynamiken
 • Förslag på förändringar
 • Samtalsstöd till chefer
 • Samtalsstöd till medarbetare

Rekryteringsprocesser

 • Hjälp att undvika rekrytering av chefer och medarbetare med narcissm och borderline

Föredrag & Utbildningar:

Exempel på teman:

 • Hur beter sig en narcissist?
 • Vad innebär psykisk misshandel?
 • Hur påverkas medarbetarna vid psykisk misshandel?
 • Teman kan skräddarsys efter era behov
 • Online eller på plats hos er
 • Individuellt eller i grupp


Tove Lindén har kunskap om och erfarenhet av att arbeta med människor med:

 • Normalbegåvning
 • Särbegåvning
 • Bredbegåvning
 • Normalsensitivitet
 • Högsensitiv personlighetstyp
 • Empat-personlighetstyp
 • Heterosexuell sexualitet
 • HBTQ-sexualitet (förutom Trans)
 • BDSM-inriktad sexuell identitet

Målet är att du som klient ska få hjälp och stöd på dina villkor och utifrån dina behov för att må bra, vara trygg och lycklig.