Om Tove

Tove Lindén erbjuder en unik förståelse för våld i nära relationer, då hon kombinerar en bred teoretisk kunskap med egen erfarenhet av att ha blivit utsatt för olika typer av våld både under sin uppväxt och i intima relationer. Hon har velat skapa mening av det hon själv upplevt genom att lära sig förstå våld som fenomen, för att sedan hjälpa andra.

Tove beskrivs som en varm, empatisk, öppen, inkluderande och accepterande person. Hon är även analytisk och problemlösande, rak och tydlig i sin kommunikation och ser på olika frågeställningar med ett outside-the-box-perspektiv.

Tove har som fristående forskare studerat ett flertal olika aspekter av våld.
– Hur tänker och agerar förövare som är narcissister och/eller har borderline?
– Hur är psykologiskt våld strukturerat?
– Hur påverkas vi av att bli utsatta för psykiskt våld regelbundet över tid?
– Hur påverkas vi av en eller flera våldtäkter?
– Vad innebär det att utveckla PTSD och komplex PTSD?
– Vilka är de mest effektiva behandlingsmetoderna för PTSD och komplex PTSD?

Utbildningar och yrkesliv

Som person drivs Tove av sin nyfikenhet, sin vilja att förstå beteenden och sin kärlek till livet. Tove har även breda intressen och har därför ibland gått en lite annorlunda väg och kombinerar olika utbildningar och yrken. Tove har även rest mycket och levt sammanlagt 5 år utomlands. Detta gör att hon lätt skapar kontakt och förståelse för människor med olika bakgrund och identitet.

Sedan 2014 fokuserar jag i mitt arbete som forskare och terapeut på områden kopplade till beteendevetenskap, sexologi och näringsterapi. Det jag forskar om tycker jag om att lära ut, skriva om och integrera i mitt arbete som terapeut. Jag ser hela människan och jobbar utifrån konceptet att vi behöver stötta både kropp och själ för att må bättre.

Jag har en journalistexamen och arbetade på 1990-talet en tid som frilansjournalist i Baltikum. 2008 doktorerade jag i politisk psykologi/beteendevetenskap vid Stockholms Universitet. Som doktorand fokuserade min forskning på att analysera vad som påverkar individens förmåga att vara aktiv, ta initiativ och skapa förutsättningar för förändring i sitt och andras liv.

Under doktorandtiden och efter min examen har jag vid högskola, i mitt företag och som konsult arbetat som pedagog från åk 6 i grundskolan till doktorandnivå på universitetet. Jag har även arbetat som föreläsare, analytiker och kvalificerad utredare, samt som coach och terapeut.

Likt legitimerade psykologer har jag gått i terapi och behandlingar för att lära känna mig själv så att jag kan hjälpa andra bättre.
* Psykodynamisk terapi (5 år)
* Kognitiv beteendeterapi – KBT (2 år)
* Neurofeedback-terapi (26 sessioner)

Jag har gått kurs i:
* Mindfulness
* Medicinsk Qi Gong

Jag har omfattande kunskaper från min forskning om:
* Symtomanalys:
Utvärdering av näringsbrister, status för sköldkörtel, binjurar, hormoner
(östrogen, progesteron, testosteron), samt signalsubstanser (dopamin,
serotonin) och histaminsensitivitet.

* Näringslära och näringsterapi:
Behandling av näringsbrister, hypothyreos, fibromyalgi, chronic fatigue,
binjureutmattning, samt låga/förhöjda hormon- och signalsubstansnivåer.

Terapeut och sexolog

Psykiskt, fysiskt och sexuellt våld

Jag har stor kunskap om och förståelse för:
* Struktur och interaktion i dysfunktionella
– familjer
– personalgrupper
– medlemsgrupper
*
* Psykisk misshandel – struktur, upplägg & utövande

Sexuell identitet och sexualitet

samt sexualitet, kommunikation och relationer. Jag har även kunskap om icke-normativ sexualitet, BDSM, flersamma relationer (Poly och RA) och normbrytande identiteter och praktiker. Jag har

samt sexualitet, kommunikation och relationer. Jag har även kunskap om icke-normativ sexualitet, BDSM, flersamma relationer (Poly och RA) och normbrytande identiteter och praktiker. Jag har

Kommunikation i relationer

Forskningsprojekt: Våld i nära relationer
Sedan 2014 fokuserar jag i mitt arbete som forskare och terapeut på våld i nära relationer från olika perspektiv.

Forskningsprojekt: BDSM och sadomasochism
Jag drev i fem år ett fristående forskningsprojekt där jag tillbringade omfattande tid i BDSM-sammanhang och lärde mig om denna subkultur genom deltagande observation i Chicago-skolans anda. Under denna tid besökte jag en rad klubbar, pubar, fester och kurser arrangerade av BDSM-utövare. Jag genomförde även 140 informella djupintervjuer av olika längd med personer som definierar sig som Dominanter, undergivna och switchar, masochister, sadister, fetischister, samt utövare av Shibari/Kinbaku, bondage och trampling.

Intervjuerna har delvis berört hur olika BDSM-praktiker utvecklas som sexuell identitet. Delvis har de berört fysiska och psykiska aspekter vid utövande av dessa praktiker, förhandling och samtycke, säkerhet, eftervård, samt skillnaderna mellan BDSM och övergrepp.

En majoritet av de intervjuade var flersamma (polyamorösa, polysexuella, relationsanarkister och swingers) och vi samtalade om hur dessa typer av relationer kan organiseras, inklusive fördelar och svårigheter. En del av deltagarna var även homo- eller bisexuella och vissa identifierade sig som transsexuella eller transgender. Det är i de här samtalen som jag erhållit en del av min erfarenhet av att möta personer med olika normbrytande identiteter och praktiker.