Event

2022

2021

Samarbete med RFSL Västmanland
Start i april

Nationella stödgrupper för HBTQIA+-personer på temana:
– Bisexuella kvinnor
– Nyligen ute ur garderoben
– 65 år eller äldre

Stödgrupperna ville ge möjlighet för dessa grupper att tillsammans med en HBTQIA+-positiv terapeut mötas och prata om sina erfarenheter, upplevelser, tankar och känslor kopplade till sin sexuella läggning.


2020

Samarbete med RFSU Jönköping
25 November 2020, 16.00-19.00

Online-workshop:
Våld mot kvinnor i nära relationer
Psykisk misshandel och PTSD/Komplex PTSD

Den 25 november höll jag en workshop online i samarbete med RFSU Jönköping under Jönköping kommuns ”Vecka fri från våld!”

Jag föreläste om psykiskt våld mot kvinnor i nära relationer, samt dess konsekvenser i form av PTSD och komplex PTSD. Föredragen följdes av diskussionspass kring förbestämda frågor samt frågestunder där man kunde ställa frågor till mig.

https://www.facebook.com/events/392573618491646/